Om Samferdselsforum Nord

Samferdelsforum Nord

Samferdselsforum Nord skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge.

En offensiv og framtidsretta samferdselspolitikk er viktig for den regionale utviklingen. Regioner bindes sammen av transporter, og samferdsel betyr mye for god næringsutvikling og sysselsetting.

På denne bakgrunn har følgende organisasjoner tatt initiativ til å etablere Samferdselsforum Nord; NHO Finnmark, NHO Troms, NHO Nordland, Norges Automobilforbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og LO.

Bak Samferdselsforum Nord står 15 store organisasjoner - disse er: 

Næringslivets Hovedorganisasjon Arktis (NHO) ​
Nettside: NHO Arktis

Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland (NHO)​
Nettside: NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon


Næringslivets Hovedorganisasjon Transport og Logistikk Nord (NHO)
Nettside: ​NHO Logistikk og Transport

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)​
Nettside: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Norges Lastebileier-Forbund Troms (NLF)​
Nettside: Lastebil.no

Norges Lastebileier-Forbund Finnmark (NLF)​
Nettside: Region 7 Nordland / Troms / Finnmark | Lastebil.no

Maskinentreprenørenes Forbund Nordland (MEF)​
Nettside: Forside | Maskinentreprenørenes Forbund (mef.no)

Maskinentreprenørenes Forbund Troms (MEF)​
Nettside: Forside | Maskinentreprenørenes Forbund (mef.no)


Maskinentreprenørenes Forbund Finnmark (MEF)​
Nettside: Forside | Maskinentreprenørenes Forbund (mef.no)

Landsorganisasjonen i Norge Nordland (LO)​
Nettside: LO.no - LO på din side | Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge Troms (LO)​
Nettside:LO.no - LO på din side | Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge Finnmark (LO)​
Nettside: LO.no - LO på din side | Landsorganisasjonen i Norge

Nordnorske Entreprenørers Service-organisasjon (NESO)​
Nettside: NESO

Norsk Arbeidsmanns Forbund​
Nettside: Norsk Arbeidsmandsforbund (arbeidsmandsforbundet.no)

Sjømat Norge​
Nettside: Sjomatnorge.no Sjømat Norge

Samferdselsforum Nord
Logo Samferdselsforum Nord