Vedtekter SFN

Vedtekter for SFN - vedtatt på årsmøtet 2020.

Vedtekter ser du her!