Om Samferdselsforum Nord

Samferdelsforum Nord

Samferdselsforum Nord skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge.

En offensiv og framtidsretta samferdselspolitikk er viktig for den regionale utviklingen. Regioner bindes sammen av transporter, og samferdsel betyr mye for god næringsutvikling og sysselsetting.

På denne bakgrunn har følgende organisasjoner tatt initiativ til å etablere Samferdselsforum Nord; NHO Finnmark, NHO Troms, NHO Nordland, Norges Automobilforbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og LO.

Bak Samferdselsforum Nord står over 7802 bedrifter og 252 128 medlemmer.

Våre samarbeidspartnere: 

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

www.nho.no

NESO - Nordnorske Entreprenørers Service-organisasjon

www.neso.no

NLF - Norges Lastebileier-forbund

www.lastebil.no

LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.lo.no

MEF - Maskinentreprenørenes Forbund

www.mef.no

EBA - Entreprenør-foreningen - Bygg og Anlegg

www.eba.no

NAF - Norsk Arbeidsmandsforbund

www.arbeidsmandsforbundet.no

NHO Logistikk og Transport - region Nord - Norge

NHO Logistikk og Transport Region Nord - Norge (link)

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: