Du er her:

Godsalliansen Nord-Sør (seminar) 04.01.17

Samferdselsforum Nord deltar onsdag 4. januar på seminar mellom «Godsalliansen nord-sør» i møte med statsrådene Solvik-Olsen, Sandberg og Dale i Oslo. 

Tema for seminaret er «Godspakke Innlandet» og hvordan investeringer på jernbanen kan legge grunnlag for økt verdiskaping og mer miljøvennlig transport mellom nord og sør.

For mer informasjon om seminaret, følg link til Skogseierforbundet på: 

http://www.skogeier.no/artikkel.cfm?Id_art=8566

Tid:      Onsdag 4. januar 2017, kl. 15.00 – 16.15 

 

Sted:     Grand Hotel, Oslo