Rapport om næringslivets behov for framtidige transportløsninger

Oppsummering av næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018-2029 utarbeidet av samferdselsråden ved den norske EU - delegasjonen, Olav Grimsbo.

Se rapport etter dialogmøter høsten 2015.  Samferdselsforum Nord deltok i dialogmøte i Bodø 25. august.

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: