Høringsuttalelser og andre uttalelser fra Samferdselsforum Nord

Høringsuttalelse

«FREMSYN 2050-TRENDER INNEN SAMFERDSEL FREM MOT 2050.» Høringsuttalelse fra Samferdselsforum NordLes mer

Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan

Samferdselsforum Nord liker det de ser av NTP fram til 2029Les mer

Innspill til NTP 2014 - 2023

Innspill til NTP 2014 - 2023Les mer

Jernbanesatsing i Nord - Norge

Jernbanesatsing i Nord - Norge i åpent brev til SFDLes mer

Innspill til Nasjonal Transportplan, Planperioden 2014 -...

Status for Nord – NorgeLes mer

Innspill til NTP - sekretariatet

Innspill til NTP - sekretariatetLes mer

Referat AU - møte 19.02.15

Referat AU - møte 19.02.15Les mer

Pressemelding ang. fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag

Ofoten regionråd og Samferdselsforum Nord presenterte fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag - Kjøpsvik i...Les mer

Samferdselsforum Nords kommentarer til Statsbudsjettet og...

Samferdselsforum Nords kommentarer til Statsbudsjettet og prioriteringer.Les mer

Felles uttalelse E10 fra Næringsarena Hålogaland

I åpent brev til Statens Vegvesen framkommer informasjon om prosjekt om effektivisering/avkortning av ny E 10....Les mer

Nye prioteringer fra Samferdselsforum Nord

Nye prioteringer fra Samferdselsforum NordLes mer